Årsmöte Svedala Volley

24 september 2015, kl 19.00
Roslättshallen

Härmed kallas samtliga medlemmar i Svedala Volleyboll klubb till årsmöte.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och eventuellt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna på årsmötet.

Mvh
Styrelsen Svedala Volleybollklubb