Årsmöte Svedala Volleybollklubb 2016

Härmed kallas samtliga medlemmar i Svedala Volleyboll klubb till årsmöte.

30 september 2016, kl 19.00
Sporthallen

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och eventuellt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna på årsmötet.

Mvh
Styrelsen Svedala Volleybollklubb