Årsmöte Svedala Volleybollklubb 2019

Härmed kallas samtliga medlemmar i Svedala Volleybollklubb till årsmöte.

18 september 2019, kl 19.00
Aggarpshallen Svedala

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och eventuellt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna på årsmötet.

Välkomna!

Mvh
Styrelsen Svedala Volleybollklubb