admin

Härmed kallas samtliga medlemmar i Svedala Volleybollklubb till årsmöte.

19 september 2018, kl 19.00
Aggarpshallen Svedala (ev byte av lokal meddelas senare)

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och eventuellt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna på årsmötet.

Välkomna!

Mvh
Styrelsen Svedala Volleybollklubb

0

DM U15 2018

Denna vackra aprildag sken solen både ute och inne när Svedala Volley arrangerade DM för flickor U15. DM U15 level 5 spelades i Roslättshallen DM U15 level 6 spelades i […]

GRATTIS TILL VINNARNA I 2018 MEDLEMSLOTTERI! 1 Bo Nyberg 16145 2 Olle Jönsson 14001 3 Gullbritt Severin 12087 4 Berit Persson 12015 5 Lisbeth Mårtensson 16017 6 Johanna Mårtensson 15033 […]