Jens Bredberg

Härmed kallas samtliga medlemmar i Svedala Volleybollklubb till årsmöte.

19 september 2018, kl 19.00
Aggarpshallen Svedala (ev byte av lokal meddelas senare)

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och eventuellt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna på årsmötet.

Välkomna!

Mvh
Styrelsen Svedala Volleybollklubb

0

Skånemontage Volleybollcup är i full gång idag lördag 30 december. Turneringen spelas i två hallar, Sporthallen och Roslättshallen. Bilder från hallarna finns på klubbens facebook sida, www.facebook.com/svedalavolley Även om du […]