Extra årsmöte Svedala Volleybollklubb 2019

Härmed kallas samtliga medlemmar i Svedala Volleybollklubb till extra årsmöte.

23 oktober 2019, kl 19.00
Aggarpshallen Svedala

På ordinarie årsmöte, den 18 september, lyckades klubben inte tillsätta en fulltalig styrelse. På årsmötet valdes Thomas Andersson som fortsatt ordförande i klubben och dess styrelse. Mattias Schiöth valdes som ledamot för två år på förra årets möte och sitter därmed kvar i styrelsen. Därutöver finns det i dagsläget inga övriga styrelseledamöter, som helst ska vara fem stycken ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Agendan för det extra årsmötet är att tillsätta nya ledamöter till styrelsen och valberedningen.

Välkomna!

Mvh
Styrelsen Svedala Volleybollklubb