Kallelse till årsmöte

Härmed kallas samtliga medlemmar i Svedala Volleyboll klubb till årsmöte den
26 september 2013, kl 19.00 i Roslättshallen

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna på årsmötet.

Maila info@svedalavolley.com om du vill ha en dagordning före mötet

Mvh
Styrelsen Svedala Volleybollklubb