Styrelsen

Styrelsen består av följande person:

Ordförande
Jens Bredberg
E-post: jensbredberg@gmail.com
Tfn: 0733 97 81 87

Vice ordförande
Lotta Carlstedt
E-post: lotta@bonnemarks.se
Tfn: 0709 99 32 60

Sekreterare
Bengt Jönsson
E-post:  info@svedalavolley.com
Tfn: 0706 55 62 70

Kassör
Pernilla Zetterlund-Lind (fd Nilsson)
E-post: kassor@svedalavolley.com
Tfn: 0705 76 87 56

Ledamot
Eva Jönsson
E-post: eva.c.jonsson@ttline.se
Tfn 0767 68 02 05

Ledamot
Sören Schiöth
E-post: soren.schioth@gmail.com
Tfn: 0705 76 87 56

Ledamot
Josefine Flodqvist
E-post: jo78@live.se
Tfn: 0709 20 63 16

Ledamot
Thomas Andersson
E-post: cs6trb@gmail.com
Tfn: 0732 41 84 18

Suppleant
vakant