Styrelsen

Styrelsen består av följande personer

Ordförande
Thomas Andersson
E-post: cs6trb@outlook.com
Tfn: 0732-418 418

Vice ordförande
Mattias Schiöth
E-post: mattias.schioth@gmail.com
Tfn: 072-200 76 30

Sekreterare
Bengt Jönsson
E-post:  info@svedalavolley.com
Tfn: 0706 55 62 70

Kassör
Josefine Flodqvist
E-post: josefineflodqvist@gmail.com
Tfn: 070-920 63 16