Styrelsen

Styrelsen består av följande personer

Ordförande
Thomas Andersson
E-post: cs6trb@outlook.com
Tfn: 0732-418 418

Vice ordförande
Pernilla Vikström

Sekreterare
Mattias Schiöth
E-post:  info@svedalavolley.com
Tfn: 0732-325791

Kassör
Kristian Broms
E-post: info@svedalavolley.com

Ledamöter
Linda Svensson
Elisabet Olsson