Styrelsen

Styrelsen består av följande person:

Ordförande
Jens Bredberg
E-post: jensbredberg@gmail.com
Tfn: 0733 978187

Vice ordförande
Lotta Carlstedt
E-post: lotta@bonnemarks.se
Tfn: 0709 993260

Sekreterare
Bengt Jönsson
E-post:  info@svedalavolley.com
Tfn: 0706 556270

Kassör
Pernilla Zetterlund-Lind (fd Nilsson)
E-post: kassor@svedalavolley.com
Tfn: 0705 768756

Ledamot
Eva Jönsson
E-post: eva.c.jonsson@ttline.se
Tfn 0767 680205

Ledamot
Sören Schiöth
E-post: soren.schioth@gmail.com
Tfn: 0705 768756

Suppleant
vakant