Styrelsen

Styrelsen består av följande personer

Ordförande
Pernilla Vikström
E-post: info@svedalavolley.com

Vice ordförande
Linda Svensson

Sekreterare
Elisabet Olsson
E-post:  info@svedalavolley.com

Kassör
Kristian Broms
E-post: kassor@svedalavolley.com

Ledamöter
Cornelia Björk
Fredrik Molander
Kim Friberg