Tränarbyte elitlaget

Från och med måndagen den 1/2 2016 tar Jörgen Larsson över ansvaret som tränare för elitlaget efter John Forman. Jörgens uppdrag som tränare gäller tillsvidare.